Moderniserade återvinningscentraler krymper sopberget
Assy är avfallsbolaget som ständigt förbättrar sig. Nu moderniserar de sina anläggningar för återvinning i regionen för att ännu bättre kunna ta emot sorterat återvinningsmaterial.
Vi är på besök i Ystad och träffar anläggningsansvarig Anders Lindén som berättar för oss om verksamheten. Den såg sin början 1973 och vid starten rörde det sig endast om avfallet för Ystad kommun, 1978 bildades det kommunala bolaget: Avfall aktiebolaget Sjöbo, Skurup och Ystad - därefter namnet Assy.
Idag tar man emot allt hushållsavfall, industriavfall och byggavfall för de tre kommunerna.

Både företag och privatpersoner kan komma hit med återvinningsmaterialet. Målet är att inom några år kunna minska avfallsvolymerna. Därav planeras förbättringar genom samarbete med andra kommuner för att i så hög grad så möjligt återvinna det som överhuvudtaget går att återvinna.
Inte att förglömma är att varje person kan bidra till att sortera sina sopor.
- Från och med 2005 får man inte deponera organiskt avfall, berättar Anders.

Under de närmaste fem åren kommer det troligen att ske mycket vad det gäller avfallshanteringen. Man ska skicka hushållsavfallet till Malmö genom ett samarbete med ett liknande företag där. När det gäller industriavfall som inte är sorterat när det kommer till anläggningen kommer man att sortera här och ta vara på det som går att återvinna.
- Ett nationellt mål är att minska sopberget. Insamlingen sköter varje kommun idag men vi ska nu även ta hand om insamling av avfall och hela processen fram till anläggningen här.
Detta kommer i så fall leda till fler anställda än de sju som arbetar inom företaget idag. Sammanfattningsvis kan man verkligen säga att Assy i Ystad har miljön i tankarna samt satsar på service och tillgänglighet.

Återvinningscentralen

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0411-57714
Fax: 0411-12562


Email:
anders.linden@ystad.se

Adress:
Återvinningscentralen
Nya Rådhuset
27180 Ystad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN